ACTUEEL

Bestuurder Emergis vertrekt na publicatie rapport

Voorzitter raad van bestuur van Emergis Leen van Leersum vertrekt op verzoek van de raad van toezicht per 1 oktober 2013 bij de Zeeuwse ggz-instelling. Collega bestuurder Rick Mentjox blijft vooralsnog aan als bestuurder bij Emergis.

De problemen binnen Emergis kwamen medio augustus 2013 aan het licht toen de ondernemingsraad (OR) het vertrouwen in de raad van bestuur opzegde. In een persbericht stelde de ondernemingsraad dat "onder andere door een onverwachte actie van de raad van bestuur in het e-healthdossier, het voorbijgaan aan advies- en instemmingsrecht zoals beschreven in de WOR (Wet op Ondernemingsraden, red.) en het tot opponent verklaren van de ondernemingsraad door de raad van bestuur" er een onhoudbare situatie was ontstaan.

De OR en de raad van bestuur stonden eerder al lijnrecht tegenover elkaar over het plan te fuseren met het veel grotere Parnassia Bavo Groep. De OR had grote kritiek op deze fusie.

Onderzoek

De ondernemingsraad wilde niet meer met de raad van bestuur om tafel, en klopte aan bij de raad van toezicht. In opdracht van de raad van toezicht heeft adviesbureau Berenschot vervolgens onderzoek gedaan naar de verhoudingen tussen de verschillende gremia binnen Emergis.

Onhoudbaar

Berenschot stelt in het rapport dat de situatie onhoudbaar is. “Ten aanzien van de raad van bestuur concluderen we dat medewerkers c.q. medezeggenschapsorganen op bepaalde dossiers te laat en onvoldoende betrokken zijn bij de besluitvorming binnen Emergis en dat de beide leden van de raad van bestuur er derhalve niet in geslaagd zijn om draagvlak in de organisatie te creëren voor een aantal ingrijpende beslissingen. De voor de raad van bestuur noodzakelijke vrijheidsgraden om effectief te kunnen functioneren zijn niet meer aanwezig; een eventuele poging om de onderlinge verhoudingen binnen de organisatie te repareren zal niet tot duurzaam verbeterde verhoudingen leiden.”

Over de ondernemingsraad en de raad van toezicht is het rapport positiever: “Ten aanzien van de ondernemingsraad (OR) concluderen we dat de achterban goed geraadpleegd wordt en er sprake is van een constructieve grondhouding. In de organisatie bestaat veelal begrip voor de conclusie waartoe de OR gekomen is. (…)Ten aanzien van de raad van toezicht concluderen we dat zij de toezichthoudende rol zorgvuldig en professioneel uitvoert.”

Normalisatie verhoudingen

Met het terugtreden van Van Leersum ontstaat volgens Emergis ruimte voor een proces van normalisatie van de verhoudingen. Over de overige aanbevelingen, waaronder het aanblijven van Rick Mentjox als bestuurder en het uitvoeren van een cultuuronderzoek, vindt de komende tijd overleg plaats tussen de raad van toezicht en de raad van bestuur. Ook bespreken de raad van toezicht en de raad van bestuur hoe in de opvolging van Leen van Leersum wordt voorzien.

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top