ACTUEEL

Vilans steunt verbod op fixatie

Kenniscentrum Vilans onderstunt de oproep van dementieorganisaties tot een wettelijk verbod op vastbinden. Minder vrijheidsbeperking kan, leidt niet tot meer incidenten en werkt beter, stelt Vilans.

Alzheimer Nederland, Innovatiekring Dementie en LOC deden hun oproep tot een wettelijk verbod in een open brief aan de Tweede Kamer.  Die behandelt het wetsvoorstel Zorg en Dwang. Deze wet moet mensen met dementie beschermen tegen onnodige vrijheidsbeperking. Volgens de dementieorganisaties biedt het huidige wetsvoorstel onvoldoende bescherming aan mensen met dementie. Fixeren werkt averechts en brengt ernstige schade toe aan de gezondheid en kwaliteit van leven.

Routine

Volgens Vilans worden onrustbanden in de ouderenzorg veelal routinematig ingezet. “Niemand weet meer waarom de band is ingesteld en wat het risico is om dit niet meer te doen”, aldus Vilans. Wanneer de rountinematige inzet achterwege blijft, blijkt volgens een alternatief vaak niet eens nodig. Bovendien tonen cijfers aan dat een daling van het aantal onrustbanden niet heeft geleid tot meer valincidenten met letsel of het aantal agressie-incidenten ten opzichte van het jaar daarvoor. Het gebruik van psychofarmaca daalde zelfs.

Afbouwen

Vilans is sinds 2008 betrokken geweest bij meer fan 100 verbetertrajecten in het kader van Zorg voor Beter met als doel om vrijheidsbeperkende maatregelen te verminderen of helemaal af te bouwen. Veel organisaties is het gelukt om in een korte tijd het aantal onrust banden met 50 procent af te bouwen. Met name in de ouderenzorg kon het gebruik fors worden terug gebracht, vaak met wel ruim 70 procent.

Alternatieven

Een deel van deze bevindingen zijn terug te vinden in de onlangs verschenen Alternatievenbundel vrijheidsbeperking, waarin ruim 50 alternatieven voor vrijheidsbeperking staan. Ook organiseert Vilans op 16 februari en 5 juni onder het motto ‘Morgen ga ik los’ inspiratiedagen. Tijdens deze dagen leren organisaties hoe zij het afbouwen aan kunnen pakken.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

nJypeLWlnnHh

10 maart 2012

Me and this atircle, sitting in a tree, L-E-A-R-N-I-N-G!

Top