ACTUEEL

RVZ wil minder en betere indicatoren

RVZ wil minder en betere indicatoren

Het aanscherpen van de bestaande eisen aan bestuur en toezicht zal niet leiden tot betere zorgkwaliteit. Dit staat in het advies ‘Garanties voor kwaliteit van zorg’ dat de Raad voor de Volksgezondheid & Zorg (RVZ) vanmiddag aanbiedt aan Leon van Halder. De hoeveelheid kwaliteitsindicatoren moet omlaag, aldus het advies.

Dagelijkse zorgpraktijk

Er moeten bovendien indicatoren worden ontwikkeld die aansluiten bij de dagelijkse zorgpraktijk. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van patient tracers. Die bieden bovendien meer mogelijkheden om ervaringen van patiënten systematisch te betrekken bij de verbetering van kwaliteit en veiligheid in de zorg.

Inkooprelatie

De RVZ adviseert ziekenhuizen verder om contracten af te sluiten met maatschappen. Er ontstaat zo een zakelijke en professionele inkooprelatie tussen maatschap en het ziekenhuis als afnemer op basis van service level agreements. Dit biedt raden van bestuur de mogelijkheid ook vrijgevestigde specialisten te binden die niet aan de eigen ziekenhuisorganisatie zijn verbonden, maar wel aan de contracterende maatschap.

Eigenaar

De raad pleit ervoor om medisch specialisten (mede-)eigenaar te maken van het ziekenhuis. Dit vergroot het belang van de specialisten bij een goed resultaat van het ziekenhuis als geheel. Zij zullen elkaar eerder aanspreken op kwaliteit en veiligheid en eerder geneigd zijn tot samenwerken. Hoe groter de groep zal zijn, hoe minder groot deze betrokkenheid waarschijnlijk zal zijn. 

Modderen

De adviezen die we doen, zijn niet eenvoudig te realiseren, maar ze zijn wel noodzakelijk, aldus Rien Meijerink tijdens de Masterclass Governance op het Skipr 99 event. “Ik realiseer me heel goed dat het voorlopig modderen zal blijven.”

 Download het volledige rapport

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top